Poradnik i Blog

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to specjalne świadczenie społeczne, które wypłaca ZUS w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym bądź instytucjom, którzy pokryli koszty pogrzebu. Poniżej szczegóły uzyskania zasiłku.

KOMU I KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK POGRZEBOWY?

Zasiłek przysługuje, jeśli spełnia się chociażby jeden z warunków:

 • jesteś objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierasz emeryturę albo rentę i zmarły należał do Twojej rodziny,
 • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
 • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, przysługuje Ci zasiłek pogrzebowy:

 • dla członków rodziny zmarłego zasiłek wynosi 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;

Przy tym do członków rodziny zalicza się:

 • małżonka (wdowę albo wdowca), także jeśli są w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodziców, rodziców adopcyjnych, macochę, ojczyma,
 • dzieci, w tym dzieci adoptowane, dzieci drugiego małżonka,
 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz dzieci, które osoba zmarła wychowywała i utrzymywała przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadków,
 • wnuków,
 • osoby, których osoba zmarła była opiekunem prawnym
 • dla osób obcych lub instytucji (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy) zasiłek przysługuje do wysokości poniesionych i potwierdzonych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Uwaga! Jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba – zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do Waszych wydatków. W takiej sytuacji każda osoba lub instytucja składa oddzielny wniosek.

JAK UZYSKAĆ ZASIŁEK POGRZEBOWY?

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
 2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty potwierdzające Thwoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dokumenty można złożyć:

 • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę, lub
 • w jednostce ZUS – zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Jeżeli nie mogłeś dotrzymać tego terminu z powodu na przykład problemów z odnalezieniem zwłok lub innych przyczyn od Ciebie niezależnych, złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Wtedy dodatkowo dołącz dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy.

Zasiłek dostaniesz w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.)

Podziel się:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Najpopularniejsze

24/7

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu?

Zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy

whatsapp

Zostaw wiadomość a oddzwonimy wkrótce