Blog

Szczegóły organizacji pogrzebu w USA

Organizacja pogrzebu w USA

Znaczna większość ludności USA to chrześcijanie. Ale tutaj, jak w każdym kraju, oprócz zasad religijnych, istnieją swoje zwyczaje i obrzędy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na tradycyjnym pogrzebie amerykańskim nie są praktykowane szalone tańce lub stosy pogrzebowe. Nie mniej jednak na pogrzebie króluje szczególna atmosfera, na której kształtowanie duży wpływ wywarł światopogląd tego narodu i jego stosunek do śmierci.

CZYTAJ WIĘCEJ »
Znane cmentarze w Polsce

Znane cmentarze w Polsce

Polska ziemia lepiej od jakichkolwiek archiwów zachowuje wielowiekową historię kraju. Zabytkowe nekropolie, zapomniane i porosłe trawą cmentarzyska, cmentarze wojskowe i wyznaniowe mają w sobie ślady wydarzeń zakorzenionych w głębokiej starożytności.

CZYTAJ WIĘCEJ »
koroner kto to jest

Koroner – kto to jest?

Wyraz „koroner” ma korzenie anglosaskie i oznacza osobę zajmującą się specjalnym śledztwem zgonów, które nastąpiły w zagadkowych okolicznościach. Dziś koronerzy działają w różnych krajach świata i wykonują różne funkcje od prowadzenia czynności śledczych do organizacji transportu zmarłych. Jednak klasyczny wariant instytucji koronera dotychczas spotyka się tylko w krajach z anglosaskim systemem prawnym.

CZYTAJ WIĘCEJ »
Co oznacza RIP na grobach

Co oznacza RIP na grobach

W trakcie oglądania filmów w języku angielskim lub czytania literatury wielu z nas zauważa skrót RIP, który umieszcza się na grobach. Człowiek dociekliwy może zainteresować się tym, co oznacza ten skrót. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym napisie i tradycjach pogrzebowych w różnych krajach, czytaj dalej nasz artykuł.

CZYTAJ WIĘCEJ »
Prawosławnych tradycji pogrzebowych

Prawosławnych tradycji

Każda religia ma swoje obyczaje i rytuały, ważne miejsce wśród których zajmuje ceremonia ostatniego pożegnania z osoba zmarłą. Rytuały pogrzebowe w chrześcijaństwie prawosławnym wyróżniają się skomplikowanym ciągiem czynności przygotowania ciała, jak i duszy zmarłego do spotkania z Bogiem i dalszego życia w świecie pozagrobowym.

CZYTAJ WIĘCEJ »
whatsapp